Individuální fyzioterapie na neurofyziologickém základě

„Východiskem pro léčebnou rehabilitaci nejsou diagnózy, ale funkční projevy onemocnění – především změny svalového napínání, poruchy rovnováhy, svalová oslabení, poruchy koordinace, poruchy pohybového stereotypu, mimovolné pohyby aj.“
cit. prof. Pavel Kolář, Praha


Používá se velká škála fyzioterapeutických konceptů.